050-5639118 bait_ham@bezeqint.net

וילת החלמה בריאה - תכנית שיקומית

untitled-3
תרום לעמותה

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות

יעקב: 0505639118 | איציק: 0527574302


במרכז שני מסלולי טיפול:

מסלול קצר – 3 חודשים: התוכנית מיועדת למטופלים בעלי יכולות תפקודיות סבירות אשר עשויים להשיג את מטרות הטיפול בתקופה קצרה.

מסלול ארוך – 6 חודשים: התוכנית מיועדת למכורים הזקוקים לתהליך טיפולי ארוך הכולל בין השאר הכנה והשתלבות בעולם העבודה.

מסלול הטיפול מאופיין במעבר משלב לשלב כאשר בכל שלב המטופל יתמודד עם המשימות וההדגשים המתאימים:

תחילת הטיפול תוקדש להתאקלמות ולהכרות עם המרכז, הפנמת החוקים והכללים, בהמשך המטופל ישתלב בתפקודים השונים בקהילה ויתחיל לקחת חלק אקטיבי יותר בטיפול. בשלב זה הוא יעשה עבודה רגשית מעמיקה, עיבוד חוויות רגשיות, התנסות ביחסים בינאישיים עם החברים במרכז ולמידת מיומנויות לפיתרון בעיות. החלק האחרון של הטיפול יעסוק ביציאה למשימות שונות, לביקור בית והתנסות במסגרת עבודה, כל זאת כהכנה לקראת החזרה לחיים שמחוץ למרכז.

יעדים טיפוליים:

* הבנה של בעיית ההתמכרות – והמענה שהיא היוותה לפתרון בעיות, זיהוי מצבי סיכון ולימוד מיומנויות להתמודדות עמם.

* חיזוק ושיפור מערכות יחסים משפחתיות – באמצעות עבודה אישית והתערבויות משפחתיות. כמו כן החיים במרכז מדמים חיים בחיק המשפחה עם חוויה מתקנת הנותנת ביטחון.

* לימוד מילוי שעות הפנאי.

* שיקום תעסוקתי.

* עבודה על דפוסי התנהגות – במסגרת המרכז המטופל לומד לכבד כללים וגבולות, לקבל סמכות ולהוריד סמכות, לתפקד בסדר יום מובנה, לקיחת אחריות, יוזמה ועמידה במחויבות, להיות אקטיבי ולסגל ערכים ואמות מידה כיושר וכנות.

* עבודה ברובד הרגשי – העלאת ביטחון עצמי, עבודה על דימוי עצמי, עיבוד חוויות עבר, טיפול בבעיות פסיכולוגיות ואישיות ורכישת מיומנויות לפתרון בעיות.

* עבודה על דפוסי חשיבה

* עבודה ברובד החברתי – מתוך האינטראקציה של המטופל עם שאר החברים ומתוך העבודה בקבוצות, המטופל רוכש מיומנויות של תקשורת בינאישית, עזרה הדדית, תמיכה, רכישת אמון בעצמו ובזולת, גבולות בריאים במערכות יחסים.

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות

יעקב: 0505639118 | איציק: 0527574302


במרכז שני מסלולי טיפול:

מסלול קצר – 3 חודשים: התוכנית מיועדת למטופלים בעלי יכולות תפקודיות סבירות אשר עשויים להשיג את מטרות הטיפול בתקופה קצרה.

מסלול ארוך – 6 חודשים: התוכנית מיועדת למכורים הזקוקים לתהליך טיפולי ארוך הכולל בין השאר הכנה והשתלבות בעולם העבודה.

מסלול הטיפול מאופיין במעבר משלב לשלב כאשר בכל שלב המטופל יתמודד עם המשימות וההדגשים המתאימים:

תחילת הטיפול תוקדש להתאקלמות ולהכרות עם המרכז, הפנמת החוקים והכללים, בהמשך המטופל ישתלב בתפקודים השונים בקהילה ויתחיל לקחת חלק אקטיבי יותר בטיפול. בשלב זה הוא יעשה עבודה רגשית מעמיקה, עיבוד חוויות רגשיות, התנסות ביחסים בינאישיים עם החברים במרכז ולמידת מיומנויות לפיתרון בעיות. החלק האחרון של הטיפול יעסוק ביציאה למשימות שונות, לביקור בית והתנסות במסגרת עבודה, כל זאת כהכנה לקראת החזרה לחיים שמחוץ למרכז.

יעדים טיפוליים:

* עבודה על דפוסי התנהגות – במסגרת המרכז המטופל לומד לכבד כללים וגבולות, לקבל סמכות ולהוריד סמכות, לתפקד בסדר יום מובנה, לקיחת אחריות, יוזמה ועמידה במחויבות, להיות אקטיבי ולסגל ערכים ואמות מידה כיושר וכנות.

* עבודה ברובד הרגשי – העלאת ביטחון עצמי, עבודה על דימוי עצמי, עיבוד חוויות עבר, טיפול בבעיות פסיכולוגיות ואישיות ורכישת מיומנויות לפתרון בעיות.

* עבודה על דפוסי חשיבה

* עבודה ברובד החברתי – מתוך האינטראקציה של המטופל עם שאר החברים ומתוך העבודה בקבוצות, המטופל רוכש מיומנויות של תקשורת בינאישית, עזרה הדדית, תמיכה, רכישת אמון בעצמו ובזולת, גבולות בריאים במערכות יחסים.

* הבנה של בעיית ההתמכרות – והמענה שהיא היוותה לפתרון בעיות, זיהוי מצבי סיכון ולימוד מיומנויות להתמודדות עמם.

* חיזוק ושיפור מערכות יחסים משפחתיות – באמצעות עבודה אישית והתערבויות משפחתיות. כמו כן החיים במרכז מדמים חיים בחיק המשפחה עם חוויה מתקנת הנותנת ביטחון.

* לימוד מילוי שעות הפנאי.

* שיקום תעסוקתי.

untitled-3
תרום לעמותה