050-5639118 bait_ham@bezeqint.net

untitled-3
תרום לעמותה

ריקנות

ריקנות היא תחושת חוסר תכלית ומשמעות. החוסר והריקנות תופסים את מיקוד המחשבה באופן אובססיבי ומשרים הרגשה אצל המכור שאין לו כלום בחיים מלבד השימוש, ולכן, ריקנות היא מוטיבציה עיקרית לשימוש והתמכרויות.
בעוד שלמות מייצגת אדם שלא חסר לו דבר, ריקנות מייצגת מחסור בדבר מה משמעותי עבורו.

חוויה של חלל ריק וחסך, המלווה בשיעמום, ריחוק וניתוק. ואקום פנימי שמתבקש להתמלא וסובל מחוסר סיפוק תמידי. כאשר הואקום לא מתמלא בדבר משמעותי כלשהו, הוא מתמלא בטינה, כעסים ופחדים, (ניתן לקרוא על כך במשולש האובססיה העצמית). אלו נותנים תחושת אשליה של משמעות וסיפוק.

כחלק מתהליך ההחלמה, חשובות גם ההקשבה והמודעות – האם אני חווה ריקנות?

עלינו להבין שאובססיה לשימוש לא תמלא את הריקנות הרוחנית שלנו. בפניה לכוח עליון, נבקש כוח למילוי הריקנות ונקבל את אהבתו. נמלא את הריקנות בעזרת נתינה – בניגוד למה שהכרנו עד עכשיו, מצב של לקיחה במטרה למלא את הריקנות.


כאשר מתחילים מסע חדש, מתחיל האדם להתמלא בתחושה של מציאת משמעות
אנחנו כאן כדי ללוות אתכם במסע ובחיפוש אחר המשמעות והתכלית בחיים ואחר מילוי הריקנות באופן חיוני

ריקנות

ריקנות היא תחושת חוסר תכלית ומשמעות. החוסר והריקנות תופסים את מיקוד המחשבה באופן אובססיבי ומשרים הרגשה אצל המכור שאין לו כלום בחיים מלבד השימוש, ולכן, ריקנות היא מוטיבציה עיקרית לשימוש והתמכרויות.
בעוד שלמות מייצגת אדם שלא חסר לו דבר, ריקנות מייצגת מחסור בדבר מה משמעותי עבורו.

חוויה של חלל ריק וחסך, המלווה בשיעמום, ריחוק וניתוק. ואקום פנימי שמתבקש להתמלא וסובל מחוסר סיפוק תמידי. כאשר הואקום לא מתמלא בדבר משמעותי כלשהו, הוא מתמלא בטינה, כעסים ופחדים, (ניתן לקרוא על כך במשולש האובססיה העצמית). אלו נותנים תחושת אשליה של משמעות וסיפוק.

כחלק מתהליך ההחלמה, חשובות גם ההקשבה והמודעות – האם אני חווה ריקנות?

עלינו להבין שאובססיה לשימוש לא תמלא את הריקנות הרוחנית שלנו. בפניה לכוח עליון, נבקש כוח למילוי הריקנות ונקבל את אהבתו. נמלא את הריקנות בעזרת נתינה – בניגוד למה שהכרנו עד עכשיו, מצב של לקיחה במטרה למלא את הריקנות.


כאשר מתחילים מסע חדש, מתחיל האדם להתמלא בתחושה של מציאת משמעות
אנחנו כאן כדי ללוות אתכם במסע ובחיפוש אחר המשמעות והתכלית בחיים ואחר מילוי הריקנות באופן חיוני

untitled-3
תרום לעמותה