050-5639118 bait_ham@bezeqint.net

untitled-3
תרום לעמותה

נייס גאי

"נייס גאי" הוא סם מסוכן, שהמשווקים מציגים אותו תחת כותרת של חומרים חוקיים.

תחליף זול זה הוא בעל סכנות ופוטנציאל גבוה לנזקים בלתי הפיכים. מיוצר מחומרים מסוכנים, ששימוש בהם יוצר השפעה דומה לחומרים שאסורים על פי חוק. "נייס גאי" מופץ ומפורסם תחת סיסמאות של חומרים טבעיים בלבד וחומר חוקי. אך אינו מופץ תחת כותרת של חומר מסוכן. חומרים רעילים וקנבינואידים שמעורבבים ב"נייס גאי" גורמים לתחושת אופוריה בקרב המשתמשים, ויחד עם זאת, מסכנים את המשתמש עם פוטנציאל לנזקים בלתי הפיכים.

הלגיטימיות החוקית שמוצגת בפרסומות וסקרנות, מביאות צעירים רבים להתנסות בחומר ולסכן את עצמם. ההתנסות מובילה להתמכרות, תלות ואף סכנות ונזקים שעלולים לעלות בחיי אדם. נייס גאי גורם להשפעות פסיכואקטיביות ותופעות חריפות של פסיכוזה, פרנויות, חרדות והזיות. נייס גאי פוגע בתפקוד היומיומי, יוצר תלות והתמכרות, משפיע על תפקוד קוגניטיבי, רגשי ומיני.

כיום, ההסברה על נייס גאי ניתנת כבר בבתי הספר, שכן בני נוער חשופים ללחץ חברתי ולדיכאון שמגדילים את הסיכוי לשימוש. בריחה ממציאות קשה ותחושת ריקנות בגיל זה, מגדילים את ההסתברות לשימוש בנייס גאי, עוד לפני שלומדים על ההשלכות של השימוש בשמים על החיים.

נייס גאי הוא תערובת של חומרים מסוכנים, החל מקניבינואידים ועד אמפתאמיניים ועוד רעלים שונים שנותנים השפעה של אופוריה. כשאחד מהחומרים הופך לסם מסוכן על פי ההגדרה החוקית, מחליפים אותו בחומר סינטטי מסוכן אחר שמוגדר חוקי .

מתאמפטמין הוא חומר ממריץ שמשרה אופוריה ואי שקט. גורם לפסיכוזות ולתופעות מוחיות בלתי הפיכות, גם כאשר מפסיקים להשתמש בסם. זהו חומר שמבצע פעולה הפוכה מקנבינואידים, שנועדו להרגיע ולתת שלווה פנימית. כך שבנייס גאי יש תערובת של חומרים מנוגדים שמבלבלים את מערכת הגוף. פעולות הפוכות אלו יכולות להוביל לתוצאות חמורות ובלתי הפיכות כגון דום לב, אי ספיקת כליות, רעידות, בעיות נשימה, עליית חום, כאב שרירי, תרדמת ואף מוות.

 

 

נייס גאי

"נייס גאי" הוא סם מסוכן, שהמשווקים מציגים אותו תחת כותרת של חומרים חוקיים.

תחליף זול זה הוא בעל סכנות ופוטנציאל גבוה לנזקים בלתי הפיכים. מיוצר מחומרים מסוכנים, ששימוש בהם יוצר השפעה דומה לחומרים שאסורים על פי חוק. "נייס גאי" מופץ ומפורסם תחת סיסמאות של חומרים טבעיים בלבד וחומר חוקי. אך אינו מופץ תחת כותרת של חומר מסוכן. חומרים רעילים וקנבינואידים שמעורבבים ב"נייס גאי" גורמים לתחושת אופוריה בקרב המשתמשים, ויחד עם זאת, מסכנים את המשתמש עם פוטנציאל לנזקים בלתי הפיכים.

הלגיטימיות החוקית שמוצגת בפרסומות וסקרנות, מביאות צעירים רבים להתנסות בחומר ולסכן את עצמם. ההתנסות מובילה להתמכרות, תלות ואף סכנות ונזקים שעלולים לעלות בחיי אדם. נייס גאי גורם להשפעות פסיכואקטיביות ותופעות חריפות של פסיכוזה, פרנויות, חרדות והזיות. נייס גאי פוגע בתפקוד היומיומי, יוצר תלות והתמכרות, משפיע על תפקוד קוגניטיבי, רגשי ומיני.

כיום, ההסברה על נייס גאי ניתנת כבר בבתי הספר, שכן בני נוער חשופים ללחץ חברתי ולדיכאון שמגדילים את הסיכוי לשימוש. בריחה ממציאות קשה ותחושת ריקנות בגיל זה, מגדילים את ההסתברות לשימוש בנייס גאי, עוד לפני שלומדים על ההשלכות של השימוש בשמים על החיים.

נייס גאי הוא תערובת של חומרים מסוכנים, החל מקניבינואידים ועד אמפתאמיניים ועוד רעלים שונים שנותנים השפעה של אופוריה. כשאחד מהחומרים הופך לסם מסוכן על פי ההגדרה החוקית, מחליפים אותו בחומר סינטטי מסוכן אחר שמוגדר חוקי .

מתאמפטמין הוא חומר ממריץ שמשרה אופוריה ואי שקט. גורם לפסיכוזות ולתופעות מוחיות בלתי הפיכות, גם כאשר מפסיקים להשתמש בסם. זהו חומר שמבצע פעולה הפוכה מקנבינואידים, שנועדו להרגיע ולתת שלווה פנימית. כך שבנייס גאי יש תערובת של חומרים מנוגדים שמבלבלים את מערכת הגוף. פעולות הפוכות אלו יכולות להוביל לתוצאות חמורות ובלתי הפיכות כגון דום לב, אי ספיקת כליות, רעידות, בעיות נשימה, עליית חום, כאב שרירי, תרדמת ואף מוות.

 

 

untitled-3
תרום לעמותה