050-5639118 bait_ham@bezeqint.net

וילת החלמה בריאה - מטרות הטיפול

untitled-3
תרום לעמותה

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות

יעקב: 0505639118 | איציק: 0527574302


התוכנית מיועדת למכורים הזקוקים לתהליך טיפולי ארוך ליצירת שינוי פנימי- רוחני, והכשרה לחיים.
המטופל עובר לגור בוילה ושם עובר תהליך טיפולי אינטנסיבי, מעמיק וממושך. באופן זה הוא מתנתק מהסביבה הטבעית שהיוותה לעיתים את המקור לבעיותיו, מאפשר לעצמו לקחת פסק זמן משגרת חייו ולהתפנות באופן מלא לטיפול בעצמו.
מטרת וילת החלמה "בריאה" הינה לעזור לאדם לשנות את סגנון חייו על מנת שיוכל ללמוד לחיות ללא ההתמכרות ולתפקד באופן נורמטיבי ומסתגל בחברה, בעבודה ובמערכות היחסים בחייו וכל זאת במסגרת וברוח 12 הצעדים.
הטיפול במרכז נעשה באמצעות קבוצות, שיחות פרטניות, שיחות משפחתיות ותרפיות שונות כגון: אומנות, יוגה, מדיטציה. המרכז מנוהל ברוח 12 הצעדים של תוכנית N.A.
במסגרת וילת ההחלמה ניתנים טיפולים שונים ומגוונים: טיפולים פרטניים עם עו"ס ומדריכים, טיפולי פסיכודרמה, טיפול בתנועה, תרפיה באומנות, טיפולים קבוצתיים.
כמו כן, המטופלים מקבלים טיפול רפואי בהתאם לצרכיהם, טיפול פסיכותרפי, בדיקות רופא וטיפול תרופתי בהתאם לצורך.

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות

יעקב: 0505639118 | איציק: 0527574302


התוכנית מיועדת למכורים הזקוקים לתהליך טיפולי ארוך ליצירת שינוי פנימי- רוחני, והכשרה לחיים.
המטופל עובר לגור בוילה ושם עובר תהליך טיפולי אינטנסיבי, מעמיק וממושך. באופן זה הוא מתנתק מהסביבה הטבעית שהיוותה לעיתים את המקור לבעיותיו, מאפשר לעצמו לקחת פסק זמן משגרת חייו ולהתפנות באופן מלא לטיפול בעצמו.
מטרת וילת החלמה "בריאה" הינה לעזור לאדם לשנות את סגנון חייו על מנת שיוכל ללמוד לחיות ללא ההתמכרות ולתפקד באופן נורמטיבי ומסתגל בחברה, בעבודה ובמערכות היחסים בחייו וכל זאת במסגרת וברוח 12 הצעדים.
הטיפול במרכז נעשה באמצעות קבוצות, שיחות פרטניות, שיחות משפחתיות ותרפיות שונות כגון: אומנות, יוגה, מדיטציה. המרכז מנוהל ברוח 12 הצעדים של תוכנית N.A.
במסגרת וילת ההחלמה ניתנים טיפולים שונים ומגוונים: טיפולים פרטניים עם עו"ס ומדריכים, טיפולי פסיכודרמה, טיפול בתנועה, תרפיה באומנות, טיפולים קבוצתיים.
כמו כן, המטופלים מקבלים טיפול רפואי בהתאם לצרכיהם, טיפול פסיכותרפי, בדיקות רופא וטיפול תרופתי בהתאם לצורך.

untitled-3
תרום לעמותה