050-5639118 bait_ham@bezeqint.net

מאמרים

untitled-3
תרום לעמותה

משולש האובססיה העצמית : כשאנחנו נולדים אנו מרוכזים רק בעצמנו ובצרכים שלנו. העולם והסביבה מספקים לנו את הצרכים ואנחנו מרכז העולם. ככל שאנחנו גדלים, אנו מגיעים להבנה ותובנה שהעולם לא משרת אותנו והוא לא יכול לספק את כל צרכינו ורצונותינו. קרא עוד…

התמכרות להימורים : הימורים כפייתיים הינה התנהגות הרסנית. התמכרות להימורים, דומה באופיה לכל התמכרות. ההימורים הופכים לחלק נכבד מהעיסוק של המכור ביום יום, והוא משקיע עליהם זמן רב ומשאבים רבים. קרא עוד…

ריקנות: ריקנות היא תחושת חוסר תכלית ומשמעות. כאשר מתחילים מסע חדש, מתחיל האדם להתמלא בתחושה של מציאת משמעות  קרא עוד….

נייס גאי: "נייס גאי" הוא סם מסוכן, שהמשווקים מציגים אותו תחת כותרת של חומרים חוקיים. תחליף זול זה הוא בעל סכנות ופוטנציאל גבוה לנזקים בלתי הפיכים.  קרא עוד…

משולש האובססיה העצמית : כשאנחנו נולדים אנו מרוכזים רק בעצמנו ובצרכים שלנו. העולם והסביבה מספקים לנו את הצרכים ואנחנו מרכז העולם. ככל שאנחנו גדלים, אנו מגיעים להבנה ותובנה שהעולם לא משרת אותנו והוא לא יכול לספק את כל צרכינו ורצונותינו. קרא עוד…

התמכרות להימורים : הימורים כפייתיים הינה התנהגות הרסנית. התמכרות להימורים, דומה באופיה לכל התמכרות. ההימורים הופכים לחלק נכבד מהעיסוק של המכור ביום יום, והוא משקיע עליהם זמן רב ומשאבים רבים. קרא עוד…

ריקנות: ריקנות היא תחושת חוסר תכלית ומשמעות. כאשר מתחילים מסע חדש, מתחיל האדם להתמלא בתחושה של מציאת משמעות  קרא עוד….

נייס גאי: "נייס גאי" הוא סם מסוכן, שהמשווקים מציגים אותו תחת כותרת של חומרים חוקיים. תחליף זול זה הוא בעל סכנות ופוטנציאל גבוה לנזקים בלתי הפיכים.  קרא עוד…

untitled-3
תרום לעמותה