050-5639118 bait_ham@bezeqint.net

למה וילת החלמה בריאה?

untitled-3
תרום לעמותה

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות

יעקב: 0505639118 | איציק: 0527574302


וילת בריאה מציעים טיפול דיסקרטי וחדשני המאפשר התאמה אישית של תוכניות טיפול למטופלים.
לצד תכנית הטיפול הפרטנית, ישנה גם תכנית טיפול קבוצתית לכל דיירי הוילה המשלבת קבוצות תמיכה, פסיכותרפיה, תרפיה באומנות, בתנועה ויוגה.
וילת בריאה מאפשרת גמילה מהתמכרויות ברמה גבוהה ביותר, בתנאי מחייה ייחודיים ויוקרתיים. הטיפולים מלווים בתחושת חום, הכלה, אינטימיות ותמיכה
כל מטופל זוכה לליווי ויחס אישי על ידי מדריך מכור נקי, עו"ס, אח שיקומי ותרפיסטים.

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות

יעקב: 0505639118 | איציק: 0527574302


וילת בריאה מציעים טיפול דיסקרטי וחדשני המאפשר התאמה אישית של תוכניות טיפול למטופלים.
לצד תכנית הטיפול הפרטנית, ישנה גם תכנית טיפול קבוצתית לכל דיירי הוילה המשלבת קבוצות תמיכה, פסיכותרפיה, תרפיה באומנות, בתנועה ויוגה.
וילת בריאה מאפשרת גמילה מהתמכרויות ברמה גבוהה ביותר, בתנאי מחייה ייחודיים ויוקרתיים. הטיפולים מלווים בתחושת חום, הכלה, אינטימיות ותמיכה
כל מטופל זוכה לליווי ויחס אישי על ידי מדריך מכור נקי, עו"ס, אח שיקומי ותרפיסטים.

untitled-3
תרום לעמותה