050-5639118 bait_ham@bezeqint.net

טיפולי הוילה החלמה בריאה

untitled-3
תרום לעמותה

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות

יעקב: 0505639118 | איציק: 0527574302


פסיכותרפיה-פרטני

דיירי "בריאה" מקבלים בזמן שהותם שיחות פרטניות ופסיכותרפיה – על ידי עו"ס קליני ופסיכותרפיסטים מוסמכים. מטרת הפסיכותרפיה היא טיפול רגשי המיועד לתת כלים להתמודדות עם תסכולים ומשברים אצל המטופל, טיפול במצוקות נפשיות ורגשיות בעזרת הבעה מילולית בחדר הטיפולים. השיחות הפרטניות מלוות ביצירת אמון וקרבה בין המטפל למטופל, שיתוף רגשי, אמפתיה והכוונה מקצועית. מטרת הטיפול הרגשי הוא להבין את מניעי התנהגותו של המטופל, מחשבותיו ורגשותיו ובכך לסייע לו לשפר את דרך פעולתו ואת חייו.

פסיכודרמה

פסיכודרמה הינה שיטת טיפול מתחום הפסיכותרפיה שעוסקת במשחק תפקידים דרמטי. זוהי שיטה של פסיכותרפיה אומנותית המאפשרת למטופלים לצאת מעמדתם ולהפגיש אותם עם תחושותיהם של אחרים-דבר הפותח דלת לשיתוף פעולה אמפתי בין המשתתפים. בנוסף, מתאפשר ביטוי לחלומות ופנטזיה והבאת המטופל לזיכוך נפשי.

טיפול באומנות

פסיכותרפיה אשר מתמקדת בפן הטיפולי של האומנות. תרפיה באומנות משתמשת באומנות חזותית כגון צילום, ציור ופיסול כדי להביע חוויות רגשיות וגם ככלי טיפולי להתמודדות עם מצבי מתח ומשברים. מטרת טיפול זה הוא לאפשר להבעת פנטזיה ודימיון לצד מתן תחושת סיפוק נפשי, תיקון ושינוי הנפש. החופש ליצירתיות מהווה בסיס לביטחון של המטופל, מאפשרת למטופל להטביע את חותמו בעולם החיצוני ובכך ליצור קשר בין עולמו הפנימי לעולם החיצוני.

טיפול בתנועה

טיפול בתנועה משלב טיפול רגשי עם תנועתיות. ביטוי תנועתי של המטופלים מאפשר להביע רגשות אשר לא ניתן להביע במילים. הטיפול בתנועה גם תורם לחיזוק היציבות וגם תורם לחיבור בין הגוף והנפש –המטופל נפגש עם עצמו ועושה חיבור בין הגוף והנפש. טיפול זה תורם לחיזוק הדימוי העצמי ועוזר בהצפת רגשות.

קבוצות 12 צעדים

קבוצות 12 צעדים אלו קבוצות העוסקות בהחלמה מהתנהגות מתמכרת או כפייתית. המכורים המשתתפים משתפים בהתמודדות שלהם עם תחושת חוסר האונים בתהליך עזיבת הסם ותהליך הניקיון. החולים במחלת ההתמכרות אינם טוענים לדרך חיים שגויה או הרגל רע אלא על מחלה אשר חסדיה הם בכוח עליון. קבוצת התמיכה כרוכה בהיכרות עם הבעיה ובהודאה והכרה שאכן המכור נמצא בה.

קבוצות  NA

בוילת בריאה מתקיימות קבוצות של מכורים אנונימיים המיועדות לנפגעי התמכרות לסמים. מטרת הקבוצות היא להקנות יכולות לעזרה עצמית ורכישת כלי התמודדות. במפגשים אלו, מכורים נקיים ומכורים פעילים מסייעים אחד לשני להישאר נקיים. הקבוצה פתוחה לכל מכור, ללא הבדלי דת, גזע ומין אך ישנו צורך ברצון של המכור להיגמל על מנת שהקבוצה תשפיע עליו באופן נכון.

לייעוץ בנושא גמילה וטיפול בהתמכרויות

יעקב: 0505639118 | איציק: 0527574302


פסיכותרפיה-פרטני

דיירי "בריאה" מקבלים בזמן שהותם שיחות פרטניות ופסיכותרפיה – על ידי עו"ס קליני ופסיכותרפיסטים מוסמכים. מטרת הפסיכותרפיה היא טיפול רגשי המיועד לתת כלים להתמודדות עם תסכולים ומשברים אצל המטופל, טיפול במצוקות נפשיות ורגשיות בעזרת הבעה מילולית בחדר הטיפולים. השיחות הפרטניות מלוות ביצירת אמון וקרבה בין המטפל למטופל, שיתוף רגשי, אמפתיה והכוונה מקצועית. מטרת הטיפול הרגשי הוא להבין את מניעי התנהגותו של המטופל, מחשבותיו ורגשותיו ובכך לסייע לו לשפר את דרך פעולתו ואת חייו.

פסיכודרמה

פסיכודרמה הינה שיטת טיפול מתחום הפסיכותרפיה שעוסקת במשחק תפקידים דרמטי. זוהי שיטה של פסיכותרפיה אומנותית המאפשרת למטופלים לצאת מעמדתם ולהפגיש אותם עם תחושותיהם של אחרים-דבר הפותח דלת לשיתוף פעולה אמפתי בין המשתתפים. בנוסף, מתאפשר ביטוי לחלומות ופנטזיה והבאת המטופל לזיכוך נפשי.

טיפול באומנות

פסיכותרפיה אשר מתמקדת בפן הטיפולי של האומנות. תרפיה באומנות משתמשת באומנות חזותית כגון צילום, ציור ופיסול כדי להביע חוויות רגשיות וגם ככלי טיפולי להתמודדות עם מצבי מתח ומשברים. מטרת טיפול זה הוא לאפשר להבעת פנטזיה ודימיון לצד מתן תחושת סיפוק נפשי, תיקון ושינוי הנפש. החופש ליצירתיות מהווה בסיס לביטחון של המטופל, מאפשרת למטופל להטביע את חותמו בעולם החיצוני ובכך ליצור קשר בין עולמו הפנימי לעולם החיצוני.

טיפול בתנועה

טיפול בתנועה משלב טיפול רגשי עם תנועתיות. ביטוי תנועתי של המטופלים מאפשר להביע רגשות אשר לא ניתן להביע במילים. הטיפול בתנועה גם תורם לחיזוק היציבות וגם תורם לחיבור בין הגוף והנפש –המטופל נפגש עם עצמו ועושה חיבור בין הגוף והנפש. טיפול זה תורם לחיזוק הדימוי העצמי ועוזר בהצפת רגשות.

קבוצות 12 צעדים

קבוצות 12 צעדים אלו קבוצות העוסקות בהחלמה מהתנהגות מתמכרת או כפייתית. המכורים המשתתפים משתפים בהתמודדות שלהם עם תחושת חוסר האונים בתהליך עזיבת הסם ותהליך הניקיון. החולים במחלת ההתמכרות אינם טוענים לדרך חיים שגויה או הרגל רע אלא על מחלה אשר חסדיה הם בכוח עליון. קבוצת התמיכה כרוכה בהיכרות עם הבעיה ובהודאה והכרה שאכן המכור נמצא בה.

קבוצות  NA

בוילת בריאה מתקיימות קבוצות של מכורים אנונימיים המיועדות לנפגעי התמכרות לסמים. מטרת הקבוצות היא להקנות יכולות לעזרה עצמית ורכישת כלי התמודדות. במפגשים אלו, מכורים נקיים ומכורים פעילים מסייעים אחד לשני להישאר נקיים. הקבוצה פתוחה לכל מכור, ללא הבדלי דת, גזע ומין אך ישנו צורך ברצון של המכור להיגמל על מנת שהקבוצה תשפיע עליו באופן נכון.

untitled-3
תרום לעמותה