050-5639118 bait_ham@bezeqint.net

untitled-3
תרום לעמותה

התמכרות להימורים

הימורים כפייתיים הינה התנהגות הרסנית. התמכרות להימורים, דומה באופיה לכל התמכרות, כך שההתמכרות מנהלת את חיי המכור ולא הוא בעצמו.

ההימורים הופכים לחלק נכבד מהעיסוק של המכור ביום יום, והוא משקיע עליהם זמן רב ומשאבים רבים. חייו של המכור נתונים למושא ההתמכרות וקשריו האישיים ופרנסתו נפגעים מכך. הימורים כשלעצמם, הם בעלי פוטנציאל של פגיעה כלכלית וכניסה לחובות. בעוד מילוי טופס לוטו יכול להתפס כנורמטיבי בחברה, מינון השימוש ואובדן ניהול השימוש הם אלו שמעידים על התמכרות.

ככל שהמהמר מפסיד יותר, כך הלחץ מהסביבה להפסיק את ההימורים גדל. ככל שהלחץ שחווה המהמר גדל – המצוקה שלו גדלה והוא בורח למפלט של הימורים. ההפסדים עולים על הרווחים וישנה הבטחה פנימית ושכנוע עצמי של המכור שהוא יכול לחפות על ההפסד ולהמר עד שיבוא הרווח הבא ויכסה עליו. מצב זה מעורר בעיית אמון מול הסביבה והמשפחה. ישנה השפעה בכך שהכלכלה המשפחתית והאישית יכולה להתרסק בין רגע.

בחלק מהפעמים, ניתן לראות שמהמרים זוכים בזכייה מספקת כלשהי. כתגובה לזכייה, משתחרר במוח שלהם דופמין – החומר שאחראי על מערכת החיזוקים במוח ושחרורו גורמת לתחושת ריגוש גדולה. דופמין הוא אותו החומר שמופרש במקרים של שימוש בחומרים. המהמר חווה רצון לחזור לאותו ריגוש גדול ולכן ממשיך להמר שוב ושוב. ההימור כרוך בהפסדים כלכליים שחוזרים מהימור להימור והכמיהה לחוות את הריגוש הגדול גדלה.

המניע להימורים, ככל התמכרות, הוא חוסר היכולת לקבל את המציאות כפי שהיא. המהמר מעוניין בהערכה והערצה מהסביבה, לאור זכייה אפשרית שיכול לקבל, זכייה אחת גדולה, ובכך לשפר את המצב הכלכלי והתדמיתי שלו. ישנה פנטזיה שאינה מציאותית, לה המכור כמה. הבנה כי הפנטזיה היא לא מציאותית, תוכל לאפשר למכור להתמודד מול רגשות שעולים לו במפגש מול אתגרי החיים.

בהתמכרויות גם ישנו עניין של סבילות. עם הזמן, נדרש גירוי חזק יותר כדי לייצר ריגוש בקרב המכור. תפיסה שמחמירה זאת היא שהימור גדול יותר, יביא לרווח גדול יותר. בכדי להמשיך לממן הימורים, אנשים נוטים לקחת הלוואות, חוקיות ולא חוקיות, ונכנסים למעגל של הפסדים.

גמילה מהימורים כפייתיים, כרוכה בהכרה שישנו מצב קיים, שהמכור יכול להתמודד עימו והבנה שהוא ראוי להערכה ולאהבה גם ללא תלות במעמדו הכלכלי. תסמיני הגמילה של מהמרים כפייתיים מתאפיינים בעיקר בביטויים רגשיים: תחושה של מצוקה וכאב נפשי, עצבנות, כעס, תסכול ולחץ.

רוח השיקום ב"בריאה" מבוססת על תכנית 12 הצעדים, ליווי של שיקום פסיכולוגי שמאפשר לרכוש כלים להתמודדות ומציאת פתרונות בריאים לחובות הכלכליים שאליהם נכנס המהמר הכפייתי. ישנו דגש על שינוי תהליכי החשיבה הבעייתיים, התמודדות עם קשיים וכן שינוי דפוסי התנהגות.

 

התמכרות להימורים

הימורים כפייתיים הינה התנהגות הרסנית. התמכרות להימורים, דומה באופיה לכל התמכרות, כך שההתמכרות מנהלת את חיי המכור ולא הוא בעצמו.

ההימורים הופכים לחלק נכבד מהעיסוק של המכור ביום יום, והוא משקיע עליהם זמן רב ומשאבים רבים. חייו של המכור נתונים למושא ההתמכרות וקשריו האישיים ופרנסתו נפגעים מכך. הימורים כשלעצמם, הם בעלי פוטנציאל של פגיעה כלכלית וכניסה לחובות. בעוד מילוי טופס לוטו יכול להתפס כנורמטיבי בחברה, מינון השימוש ואובדן ניהול השימוש הם אלו שמעידים על התמכרות.

ככל שהמהמר מפסיד יותר, כך הלחץ מהסביבה להפסיק את ההימורים גדל. ככל שהלחץ שחווה המהמר גדל – המצוקה שלו גדלה והוא בורח למפלט של הימורים. ההפסדים עולים על הרווחים וישנה הבטחה פנימית ושכנוע עצמי של המכור שהוא יכול לחפות על ההפסד ולהמר עד שיבוא הרווח הבא ויכסה עליו. מצב זה מעורר בעיית אמון מול הסביבה והמשפחה. ישנה השפעה בכך שהכלכלה המשפחתית והאישית יכולה להתרסק בין רגע.

בחלק מהפעמים, ניתן לראות שמהמרים זוכים בזכייה מספקת כלשהי. כתגובה לזכייה, משתחרר במוח שלהם דופמין – החומר שאחראי על מערכת החיזוקים במוח ושחרורו גורמת לתחושת ריגוש גדולה. דופמין הוא אותו החומר שמופרש במקרים של שימוש בחומרים. המהמר חווה רצון לחזור לאותו ריגוש גדול ולכן ממשיך להמר שוב ושוב. ההימור כרוך בהפסדים כלכליים שחוזרים מהימור להימור והכמיהה לחוות את הריגוש הגדול גדלה.

המניע להימורים, ככל התמכרות, הוא חוסר היכולת לקבל את המציאות כפי שהיא. המהמר מעוניין בהערכה והערצה מהסביבה, לאור זכייה אפשרית שיכול לקבל, זכייה אחת גדולה, ובכך לשפר את המצב הכלכלי והתדמיתי שלו. ישנה פנטזיה שאינה מציאותית, לה המכור כמה. הבנה כי הפנטזיה היא לא מציאותית, תוכל לאפשר למכור להתמודד מול רגשות שעולים לו במפגש מול אתגרי החיים.

בהתמכרויות גם ישנו עניין של סבילות. עם הזמן, נדרש גירוי חזק יותר כדי לייצר ריגוש בקרב המכור. תפיסה שמחמירה זאת היא שהימור גדול יותר, יביא לרווח גדול יותר. בכדי להמשיך לממן הימורים, אנשים נוטים לקחת הלוואות, חוקיות ולא חוקיות, ונכנסים למעגל של הפסדים.

גמילה מהימורים כפייתיים, כרוכה בהכרה שישנו מצב קיים, שהמכור יכול להתמודד עימו והבנה שהוא ראוי להערכה ולאהבה גם ללא תלות במעמדו הכלכלי. תסמיני הגמילה של מהמרים כפייתיים מתאפיינים בעיקר בביטויים רגשיים: תחושה של מצוקה וכאב נפשי, עצבנות, כעס, תסכול ולחץ.

רוח השיקום ב"בריאה" מבוססת על תכנית 12 הצעדים, ליווי של שיקום פסיכולוגי שמאפשר לרכוש כלים להתמודדות ומציאת פתרונות בריאים לחובות הכלכליים שאליהם נכנס המהמר הכפייתי. ישנו דגש על שינוי תהליכי החשיבה הבעייתיים, התמודדות עם קשיים וכן שינוי דפוסי התנהגות.

 

untitled-3
תרום לעמותה